Névtelen terv (1)

Kiadványok

Süle Tamás: A Pécsi Tudományegyetem
és neves orvosai érmeken

Raýman János: Bányászatról az érmek nyelvén
A pécsi és baranyai bányászat érmei és jelvényei

Raýman János – Hágen József:
Az éremgyûjtés története Pécsett és Baranyában

Raýman János: Pécs szükségpénzei (1919-1921)

Szerzõ Raýman János – Gyûjtõ Mórócz Sándor:
Mohácsi szükségpénzek

In Memoriam Ludovici Huszár
Benne : Süle T.: A pécsi belgyógyászat éremmûvészeti emlékei. (298-310 oldal)

Hágen József – Raýman János – Süle Tamás:
Pécs-Baranya numizmatikai bibliográfiája

Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja
Benne pécsiek: Balogh Imre, Erdõhelyi Kálmán, Eszéky Ottó, Klimo György, Nowotarski István, Török János és Wiesner Rajmár

Süle Tamás: Baranya és Pécs orvostörténelme érmeken

Süle Tamás: Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995

Numizmatika levelezõlapokon 1. sorozat
A baranyai éremgyûjtõk elsõ, nyolc darabból álló képes levelezõlap sorozata.
A lapokat tervezte, szerkesztette, nyomtatáshoz elõkészítette István László képzõmûvész.
Kivitelük 250 grammos Arktika képeslapkartonra 4 + 1 színnyomással, egy oldalon fóliázva készült.

Botveretek II. János Pál pápa pécsett Mohácsi hadastyán kereszt Pécsi és mohácsi hadastyán érmek

Pécsi kiállítási érem 1888 Pécsi kiállítási érem 1907 Zsolnay Vilmos érem

Pécsi 100 Korona terve

Numizmatika levelezõlapokon 2. sorozat
A baranyai éremgyûjtõk második, hét darabból álló képes levelezõlap sorozata.
A lapokat tervezte, szerkesztette, nyomtatáshoz elõkészítette István László képzõmûvész.
Kivitelük 250 grammos Arktika képeslapkartonra 4 + 1 színnyomással, egy oldalon fóliázva készült a pécsi Molnár Nyomdában.

A Pécsi Gutenberg Dalkör jelvénye Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1845. érme
(Joseph Daniel Boehm munkája)
A DGT Milenniumi Érme

A MÉE 40. Vándorgyûlésének érme (Trischler Ferenc munkája) Baranya vármegye sportérme 1926

Kolduspénz, 1930-as évek

2011-es érmes asztali naptár
Raýman János válogatásában az asztali naptár minden lapját egy pécsi vonatkozású érem, plakett, jelvény, vagy botveret ábrája díszíti. Az 52 képhez rövid, lényegretörõ magyarázat is tartozik, melybõl megtudjuk, hogy mit látunk, kinek az alkotása, mi az anyaga, milyen technikával készült stb.

RJ-1     Raẏman János írása a Mária Terézia által alapított tanulmányi jutalom érmekről Selmecbányán. 2020. 52 oldal.

RJ-2     A magyarországi bányászatban évszázadok óta használatos jelvények története és katalógusuk. 2020. 210. oldal.

RJ-3     Raẏman János leírása a német bányászati jelvényekről. Kiemelten az NDK jelvények és a Wismut (NDK uránbányák) jelvényei. 2015. 28 oldal.

RJ-4     Raẏman János összefoglaló tanulmány a pécsi püspökökkel kapcsolatos érmek történetéről és leíró katalógusuk. 2020. 108 oldal

RJ-5     Raẏman János írása a pécsi és baranyai kiállításokról és éremtani hagyatékukról. I. kötet. Ipari és mezőgazdasági kiállítások. 2021.162 oldal.

RJ-6     Raẏman János írása a pécsi és baranyai kiállításokról és éremtani hagyatékukról. II. kötet. Művészeti és egyébkiállítások. 2021.170 oldal.

 

RJ-7     Raẏman János: Összefoglaló dolgozat a magyarországi kiállítások és vásárok során keletkezett jelvények történetéről és katalógusuk. 2015.84 oldal.

RJ-8     Raẏman János Tanulmánykötete az esztergomi érsek prímások éremtani hagyatékáról. 2018. 157 oldal.

Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: scmidt.janos@branau.hu